Ved hvert hotellalternativ finner du billetter som kan inkluderes i pakken.

Dere kan booke forskjellige billettyper for wkd (weekend) hos oss:
Wkd. – billetten rommer samtlige racedager i løpet.


Tydeliggjøring av info i baneoversikten:
General Admission – Dette er den billigste billettkategorien, og gir ikke adgang til tribunedel med spesifisert plass. I stedet får man adgang til et spesifisert baneområde der man får bevege seg fritt og se på løpet fra unummererte tribundedeler og opphøyninger rundt banen.
Covered – billett til plass under tak.
TV – for å forsikre deg om at din seksjon har tilgang til TV-skjerm, se baneoversikten.