Informasjon om pass og visum

Reisende er pålagt å ha med gyldig pass ved reiser utenfor Norden. Hvis visum kreves, er det reisendes ansvar å ordne dette. Dette bør gjøres før reisen bestilles, og OLKA påtar seg ikke ansvar hvis reisende nektes visum. OLKA påtar seg heller ikke ansvar for reisende som nektes innreise i landet av årsaker som ligger utenfor OLKAs kontroll.

Når du som er norsk statsborger reiser innenfor Schengen, må du alltid ha med deg passet eller nasjonalt ID-kort utstedt av politiet. Førerkort anses ikke som gyldig ID.

Følgende land er medlemmer av Schengen:

Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Sverige, Polen, Portugal, Sveits, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

For reiser til land utenfor Europa finner du mer informasjon i lenkene nedenfor. For reiser til Australia, USA og Canada er det også vedlagt lenker til ETA og ESTA, som kreves for innreise.
 

Australia – søg ETA her 
Singapore 
USA –  søg ESTA her  
Canada – søg ETA her  
Brasil 
Mexico
Qatar  
Saudi-Arabi
Bahrain 
Aserbajdsjan 
Japan